đôi nam

Giải Tennis Ban TKBT - VTV mở rộng 2014 kết thúc tốt đẹp

Giải Tennis Ban TKBT - VTV mở rộng 2014 kết thúc tốt đẹp

Trong ngày 14/6, giải Tennis Ban Thư ký Biên tập (TKBT) mở rộng năm 2014 đã kết thúc tốt đẹp trong niềm vui của những người làm báo tham dự giải.