đôi nam

Giải Tennis Ban TKBT - VTV mở rộng 2014 kết thúc tốt đẹp

Giải Tennis Ban TKBT - VTV mở rộng 2014 kết thúc tốt đẹp

Trong ngày 14/6, giải Tennis Ban Thư ký Biên tập (TKBT) mở rộng năm 2014 đã kết thúc tốt đẹp trong niềm vui của những người làm báo tham dự giải.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive