TV& VIDEO

đội ngũ nhân lực

Khủng bố al-Nusra ly khai al-Qaeda để đoạt thêm quyền ở Syria

Khủng bố al-Nusra ly khai al-Qaeda để đoạt thêm quyền ở Syria

VTV.vn - Nhóm Mặt trận al-Nusra quyết định ly khai nhóm khủng bố quốc tế al-Qaeda để tăng sức cạnh tranh và giành thêm quyền lực ở Syria.