TV& VIDEO

đối phó với dịch bệnh

WHO lập quỹ khẩn cấp đối phó với dịch bệnh nguy hiểm

WHO lập quỹ khẩn cấp đối phó với dịch bệnh nguy hiểm

WHO tuyên bố cần có những phương tiện và nguồn vốn bổ sung nhằm phản ứng nhanh với sự bùng phát của những dịch bệnh nguy hiểm.