TV& VIDEO

đổi quốc kỳ

Người dân New Zealand bỏ phiếu lựa chọn quốc kỳ

Người dân New Zealand bỏ phiếu lựa chọn quốc kỳ

VTV.vn - Người dân New Zealand ngày 3/3 bắt đầu đi bỏ phiếu về việc có thay đổi quốc kỳ hay không. Cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tiến hành qua bưu điện và kéo dài 3 tuần.