TV& VIDEO

đội sổ

Tết buồn, Tết vui của bóng đá Việt Nam

Tết buồn, Tết vui của bóng đá Việt Nam

Với rất nhiều đội bóng ở V-League, thưởng Tết chưa bao giờ là một khoản tiền được họ đặt nhiều kỳ vọng, ngay cả khi V-League ở thời kỳ phát triển cực thịnh. Nói thế là bởi tiền lót tay và tiền lương thưởng mới là những khoản thu nhập quan trọng nhất của cầu thủ, còn thưởng Tết chỉ có ý nghĩa thêm thắt mà thôi.