TV& VIDEO

đời sống tinh thần

Chàng trai đưa chữ lên vùng cao

Chàng trai đưa chữ lên vùng cao

VTV.vn - Có một chàng trai tại TP.HCM đã đều đặn đưa con chữ lên vùng cao để chăm sóc đời sống tinh thần cho người dân hàng năm.