TV& VIDEO

đời sống văn hóa

Đà Nẵng xây dựng hình ảnh đô thị văn hóa từ cộng đồng

Đà Nẵng xây dựng hình ảnh đô thị văn hóa từ cộng đồng

VTV.vn - Với những cuộc phát động như chiến dịch nụ cười công sở hay toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã cho thấy yếu tố xây dựng văn hóa đô thị dựa vào cộng đồng.