TV& VIDEO

Đối tác xuyên Thái Bình Dương

Tương lai Hiệp định TPP không có Mỹ

Tương lai Hiệp định TPP không có Mỹ

VTV.vn - Một số tờ báo quốc tế cho rằng TPP khó được phê chuẩn nếu thiếu Mỹ nhưng cũng có một số bài viết khác nhận định lạc quan hơn về tương lai của TPP 11.