TV& VIDEO

đối thoại an ninh cấp cao

Hàn Quốc và Nhật Bản tiến hành đối thoại an ninh cấp cao

Hàn Quốc và Nhật Bản tiến hành đối thoại an ninh cấp cao

VTV.vn - Hàn Quốc và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc đối thoại an ninh cấp cao đầu tiên trong vòng hơn 5 năm qua.