TV& VIDEO

đối thoại doanh nghiệp

Cục Thuế TP.HCM triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Cục Thuế TP.HCM triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

VTV.vn - Sáng 5/4, tại TP.HCM, Cục Thuế thành phố đã chính thức ra mắt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp với bộ phận chuyên sâu hỗ trợ lần đầu tiên xuất hiện.