TV& VIDEO

đối thoại giải phóng mặt bằng

Nhiều bức xúc trong đối thoại GPMB tại Hải Dương

Nhiều bức xúc trong đối thoại GPMB tại Hải Dương

VTV.vn - Trong cuộc đối thoại về GPMB tại tỉnh Hải Dương, sự bức xúc của người dân được thể hiện rõ rệt khi nhiều hộ dân đã bỏ về nửa chừng với các băn khoăn không được giải thích.