TV& VIDEO

đối thoại kinh tế

Mỹ - Trung bỏ qua bất đồng về chính sách tiền tệ

Mỹ - Trung bỏ qua bất đồng về chính sách tiền tệ

VTV.vn - Theo thông tin đưa ra trong ngày đối thoại cuối cùng, hai nước Mỹ - Trung Quốc đã đạt được nhiều thỏa thuận, đặc biệt về đầu tư và thương mại.