TV& VIDEO

đối thoại liên Chính phủ

Hàn Quốc chấp nhận đề xuất đàm phán của Triều Tiên

Hàn Quốc chấp nhận đề xuất đàm phán của Triều Tiên

VTV.vn - Ngày 20/11, Hàn Quốc đã chấp nhận đề xuất đưa ra cùng ngày của Triều Tiên về việc tổ chức cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên vào ngày 26/11.