TV& VIDEO

Đối thoại Shangri-La 2015

Đối thoại Shangri-La 2015: Singapore kêu gọi sớm hoàn tất COC

Đối thoại Shangri-La 2015: Singapore kêu gọi sớm hoàn tất COC

VTV.vn - Trong bài phát biểu khai mạc, với tư cách là khách mời đặc biệt, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã trình bày rõ quan điểm của Singapore về vấn đề Biển Đông.