TV& VIDEO

đối tượng mại dâm

Đà Nẵng đưa đối tượng mại dâm vào... danh sách bảo vệ khẩn cấp

Đà Nẵng đưa đối tượng mại dâm vào... danh sách bảo vệ khẩn cấp

VTV.vn - TP Đà Nẵng đã ra quyết định đưa các đối tượng mại dâm vào danh sách những người phải được bảo vệ khẩn cấp tại các trung tâm bảo trợ xã hội.