TV& VIDEO

đối tượng nghèo

Ngân sách ngày càng 'áp lực' vì người dân chỉ thích... nghèo

Ngân sách ngày càng 'áp lực' vì người dân chỉ thích... nghèo

VTV.vn - Chỉ muốn nghèo mãi là câu chuyện tưởng đùa mà hoàn toàn có thật và rất phổ biến ở nhiều làng quê. Điều này thực sự gây áp lực lớn cho Ngân sách Nhà nước.