TV& VIDEO

đối tượng tinh giản

Tinh giản biên chế hơn 1.000 trường hợp chưa đúng đối tượng

Tinh giản biên chế hơn 1.000 trường hợp chưa đúng đối tượng

VTV.vn - Số lượng bị tinh giản biên chế trên cả nước trong năm 2015 và năm 2016 là gần 16.000 người, trong đó có tới 1.356 trường hợp không đúng đối tượng tinh giản.