đối tượng vi phạm

Quảng Nam tăng cường phòng chống cháy rừng

Quảng Nam tăng cường phòng chống cháy rừng

VTV.vn - Các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đang đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng có thể xảy ra.