TV& VIDEO

đội tuyển điền kinh

ĐH Thể thao học sinh Đông Nam Á: Tuyển điền kinh Việt Nam giành 9 HCV

ĐH Thể thao học sinh Đông Nam Á: Tuyển điền kinh Việt Nam giành 9 HCV

VTV.vn - Tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á 2017, trong tổng số 13 HCV mà đoàn thể thao Việt Nam giành được, đội tuyển điền kinh đã đóng góp tới 9 tấm HCV.