TV& VIDEO

đơn giản hóa

Microsoft nâng cấp trải nghiệm đám mây cho khách hàng

Microsoft nâng cấp trải nghiệm đám mây cho khách hàng

Tại Build 2014, Microsoft ra mắt dịch vụ mới, các công cụ và cổng điện tử đám mây đầu tiên nhằm đơn giản hóa triệt để việc phát triển đám mây.