TV& VIDEO

đơn thư tố cáo

Quảng Nam: Phụ huynh “tố” thầy giáo xâm hại học sinh lớp 3

Quảng Nam: Phụ huynh “tố” thầy giáo xâm hại học sinh lớp 3

VTV.vn - Phòng Giáo dục đào tạo huyện Nam Giang vùa nhận được đơn thư của phụ huynh về việc con họ đang học lớp 3, bị một thầy giáo tại Trường Tiểu học Zơ Nông xâm hại tình dục.