TV& VIDEO

đơn vị quân đội

Ukraine, Litva và Ba Lan thành lập đơn vị vũ trang chung

Ukraine, Litva và Ba Lan thành lập đơn vị vũ trang chung

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Ukraine, Litva và Ba Lan ngày 24/7 đã ký một thỏa thuận kỹ thuật về việc thành lập đơn vị vũ trang chung, với tên gọi Litpolukrbrig.