TV& VIDEO

đơn vị thi công

Sân vận động tại Đà Nẵng chưa hết bảo hành đã có nhiều vết nứt

Sân vận động tại Đà Nẵng chưa hết bảo hành đã có nhiều vết nứt

VTV.vn - Sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng) được bàn giao năm 2016, chưa hết thời hạn bảo hành đã có nhiều vết nứt.