TV& VIDEO

đơn vị truyền thông

Zalo nhận giải thưởng quốc tế Smarties

Zalo nhận giải thưởng quốc tế Smarties

Zalo và Adtima đã vinh dự nhận giải thưởng đơn vị truyền thông của năm trong ngành tiếp thị trên di động tại Việt Nam.