TV& VIDEO

Đóng băng sản lượng

Đóng băng sản lượng: Liệu pháp đủ mạnh để cứu vớt giá dầu?

Đóng băng sản lượng: Liệu pháp đủ mạnh để cứu vớt giá dầu?

VTV.vn - Dư thừa nguồn cung được xem là nguyên nhân dẫn đến giá dầu liên tục giảm thời gian qua. Và việc đóng băng sản lượng có thể là giải pháp ngắn hạn cho việc giải cứu giá dầu.