Đồng bằng sông

Ồ ạt khai thác đất mặt ruộng ở Bạc Liêu

Ồ ạt khai thác đất mặt ruộng ở Bạc Liêu

VTV.vn - Tại Bạc Liêu, hiện có 2 điểm hộ dân khai thác đất mặt ruộng trái phép, với diện tích khai thác khoảng 9.000m2.