TV& VIDEO

Đồng bằng sông

Xử lý ao nuôi tôm bằng công nghệ điện hóa - siêu âm

Xử lý ao nuôi tôm bằng công nghệ điện hóa - siêu âm

VTV.vn - Công nghệ điện hóa - siêu âm là giải pháp được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong xử lý nước nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là trong nuôi tôm.