TV& VIDEO

đồng bệnh

Chới với giữa... dòng lũ cuộc đời!

Chới với giữa... dòng lũ cuộc đời!

 Chị Nguyễn Thị Vân (SN 1983) ngồi ở góc phòng 618 Viện huyết học truyền máu TƯ với gương mặt thất thần, miệng lẩm bẩm “mất hết rồi, mất hết rồi..."