TV& VIDEO

Đồng chí Tòng Thị Phóng

Đồng chí Tòng Thị Phóng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội Lào

Đồng chí Tòng Thị Phóng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội Lào

VTV.vn - Ngày 24/7, đồng chí Tòng Thị Phóng đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.