động cơ cam đơn

Yamaha Drag Star 2014 có hai màu mới

Yamaha Drag Star 2014 có hai màu mới

 Màu đỏ dành cho Yamaha Drag Star XVS250 trong khi xám sần xuất hiện trên XVS400.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive