TV& VIDEO

“Động cơ tự vận hành”

Động cơ vận hành nhờ sự dẫn động của lực từ

Động cơ vận hành nhờ sự dẫn động của lực từ

(VTV.vn) - Sáng chế “Động cơ tự vận hành” là một động cơ có khả năng tự hoạt động lâu dài, liên tục và sinh công hữu ích ra bên ngoài cho đến khi động cơ bị hư hỏng.