TV& VIDEO

đông con

Cuộc sống cơ cực của gia đình có đến... 14 người con tại Hà Nội

Cuộc sống cơ cực của gia đình có đến... 14 người con tại Hà Nội

VTV.vn - Nhà có hơn 10 người con, một câu chuyện hiếm gặp ngay cả với những nông thôn ở thời điểm hiện tại, song ở ngay giữa Hà Nội hiện đang có một gia đình có đến 14 người con.