TV& VIDEO

đóng cửa nhà thờ Hồi giáo

Pháp đóng cửa 4 nhà thờ Hồi giáo

Pháp đóng cửa 4 nhà thờ Hồi giáo

VTV.vn - Bộ Nội vụ Pháp vừa quyết định đóng cửa 4 nhà thờ Hồi giáo rao giảng tư tưởng cực đoan tại vùng Ile-de-France.