TV& VIDEO

đóng cửa Trung tâm hỗ trợ người nghèo

Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc vụ Trung tâm hỗ trợ người nghèo

Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc vụ Trung tâm hỗ trợ người nghèo

VTV.vn - Cơ quan chủ quản của Trung tâm tâm hỗ trợ người nghèo đã chính thức lên tiếng yêu cầu các cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ hoạt động của trung tâm này.