TV& VIDEO

đóng cửa tuyến Balkan

Đức được lợi từ việc đóng cửa tuyến Balkan

Đức được lợi từ việc đóng cửa tuyến Balkan

VTV.vn - Thủ tướng Angela Merkel hôm 14/3 thừa nhận Đức được lợi từ việc đóng cửa tuyến Balkan đối với người di cư tìm cách vào châu Âu.