Đông Dương

Sống động hình ảnh Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trên trường quay VTV

Sống động hình ảnh Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trên trường quay VTV

VTV.vn - Hình ảnh Nguyễn Ái Quốc trong thời gian hoạt động cách mạng ở Pháp đã được tái hiện vô cùng sống động tại trường quay của VTV.