TV& VIDEO

đóng giả

Bí ẩn những con nghiện giả và những chữ ký khống

Bí ẩn những con nghiện giả và những chữ ký khống

Đây là nội dung phần 3 loạt điều tra của phóng viên Drew Griffin và các cộng sự thuộc kênh truyền hình CNN trong loạt phóng sự điều tra đặc biệt về tình trạng gian lận bảo hiểm y tế hàng triệu USD tại Mỹ.