TV& VIDEO

đóng góp của Việt Nam

Đóng góp của Việt Nam với Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 25

Đóng góp của Việt Nam với Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 25

VTV.vn - Việt Nam đã có những ý tưởng và sáng kiến được bạn bè quốc tế đánh giá cao tại Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ lần thứ 25.