TV& VIDEO

đóng góp

Gánh nặng những khoản đóng góp đầu năm học

Gánh nặng những khoản đóng góp đầu năm học

VTV.vn - Câu chuyện đóng góp các khoản đầu năm luôn là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong ngành giáo dục và là bức xúc của các bậc phụ huynh.