TV& VIDEO

Đông Hòa

Vắng khách ngày giáp Tết ở làng quất Thái Bình

Vắng khách ngày giáp Tết ở làng quất Thái Bình

Trái hẳn với năm ngoái, năm nay dù đã giáp Tết Nguyên đán, nhưng không khí mua quất, đào chơi Tết của người dân Thái Bình vẫn trầm lắng.