TV& VIDEO

dòng máu Việt

Quán quân Bước nhảy ngàn cân 2016 muốn giảm cân để giúp đỡ mẹ

Quán quân Bước nhảy ngàn cân 2016 muốn giảm cân để giúp đỡ mẹ

VTV.vn - Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Tố Tố - Quán quân Bước nhảy ngàn cân đã quyết tâm giảm cân để có cuộc sống tốt đẹp hơn, có nhiều cơ hội kiếm tiền giúp đỡ mẹ.