TV& VIDEO

đống rác

Tìm lại trường quay đổ nát phim “Chiến tranh giữa các vì sao”

Tìm lại trường quay đổ nát phim “Chiến tranh giữa các vì sao”

 Nhiếp ảnh gia người Ý Rä di Martino đã lần tìm tới trường quay đổ nát, hoang hóa của phim Star Wars. Trường quay này từng được dựng lên từ năm 1997 ở sa mạc Tunisia thuộc vùng Bắc Phi.