TV& VIDEO

60 năm giải phóng Thủ đô

Cầu truyền hình "Hà Nội - Niềm tin - Hy vọng": Cảm động, sâu lắng và tự hào

Cầu truyền hình "Hà Nội - Niềm tin - Hy vọng": Cảm động, sâu lắng và tự hào

Với 2 giờ đồng hồ, cầu truyền hình "Hà Nội - Niềm tin - Hy vọng" đã gửi đến khán giả cả nước những khoảnh khắc đặc biệt của Thủ đô trong buổi tối 10/10 - 60 năm Thủ đô giải phóng.

60 năm giải phóng Thủ đô

Gồm 40 bài viết về chủ đề

60 năm giải phóng Thủ đô