Chống quan liêu, tham nhũng

2016 - năm chấn chỉnh yếu kém trong công tác cán bộ

2016 - năm chấn chỉnh yếu kém trong công tác cán bộ

VTV.vn - Năm 2016 là một năm xã hội được chứng kiến thái độ kiên quyết của Đảng trong xử lý sai phạm cũng như đề ra các chủ trương để đưa công tác cán bộ vào thực chất hơn.

Chống quan liêu, tham nhũng

Gồm 36 bài viết về chủ đề

Chống quan liêu, tham nhũng

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive