Hội thảo Đặc khu kinh tế

Các địa phương đã chuẩn bị gì để trở thành đặc khu?

Các địa phương đã chuẩn bị gì để trở thành đặc khu?

VTV.vn - 3 địa phương sẽ có đặc khu là Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang đã chủ động từ tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, kết nối hạ tầng đến đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương.

Hội thảo Đặc khu kinh tế

Gồm 19 bài viết về chủ đề

Hội thảo Đặc khu kinh tế

Đặc khu là các khu vực có chính sách ưu đãi đặc biệt chưa từng có tiền lệ để thu hút đầu tư, tạo sự lan tỏa ra toàn nền kinh tế.