động thổ

Kiểm tra dự án “phớt lờ” quy định về quỹ đất xây nhà ở xã hội

Kiểm tra dự án “phớt lờ” quy định về quỹ đất xây nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng vừa tiến hành kiểm tra việc dành quỹ đất 20% tại 12 dự án đô thị để xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội.