TV& VIDEO

đồng tiền xu

Canada phát hành mẫu tiền đặc biệt kỷ niệm 150 thành lập Liên bang

Canada phát hành mẫu tiền đặc biệt kỷ niệm 150 thành lập Liên bang

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Canada đã đưa vào lưu hành các loại tiền xu và tiền polymer mẫu mới được thiết kế đặc biệt và áp dụng nhiều công nghệ in đúc hiện đại.