TV& VIDEO

Đồng Xoài

Mô hình Hội cựu chiến binh cùng nhau giữ rừng

Mô hình Hội cựu chiến binh cùng nhau giữ rừng

Những năm qua, chuyện người dân phá rừng làm rẫy, lâm tặc phá rừng lấy gỗ,thâm chí nhiều doanh nghiệp phá rừng trồng cao su không phải là chuyện hiếm ở Tỉnh Bình Phước.