TV& VIDEO

đồng Yen tăng giá

Đồng Yen tăng giá cao nhất trong gần 2 năm

Đồng Yen tăng giá cao nhất trong gần 2 năm

VTV.vn - Lý do đồng Yen tăng giá là sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) thông báo quyết định giữ nguyên chính sách tiền tệ hiện hành.