TV& VIDEO

đợt giá rét kỷ lục

Tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ khắc phục sản xuất sau băng giá

Tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ khắc phục sản xuất sau băng giá

VTV.vn - Ngày 27/1, người dân các vùng chịu ảnh hưởng của hiện tượng băng giá kỷ lục đã bắt đầu công tác khắc phục thiệt hại, nhiều giải pháp hỗ trợ cũng được triển khai.