TV& VIDEO

đột nhập vào Nhà Trắng

Nhà Trắng bị xâm nhập hai lần trong 24 tiếng

Nhà Trắng bị xâm nhập hai lần trong 24 tiếng

(VTV.vn) - Nhà Trắng đã bị xâm nhập hai lần chỉ trong vòng 24 tiếng, đó là thông tin được xác nhận bởi Cơ quan Mật vụ Mỹ.